Kommentarer till styrelsens svar på "Trött på styrelsen – ska vi byta?"

Allmänt om samfälligheten.
anita
Inlägg: 1
Blev medlem: tor 21 jul 2016, 20:51
Ort: Nyköping
Connection: Property owner in Uttervik
Street in Uttervik: Koltrastvägen

Kommentarer till styrelsens svar på "Trött på styrelsen – ska vi byta?"

Inläggav anita » tor 21 jul 2016, 22:02

Här kommer våra kommentarer/svar på det svarsbrev styrelsen publicerade på http://www.uttervik.se den den 11 juli 2016.

Först och främst ska det sägas att vi - Familjen Lemne-Klebe – inte önskade något svar från styrelsen, precis som styrelsen oftast inte önskar någon åsikt från samfällighetens medlemmar. Som man bäddar får man ligga. Men kör i vind, alla har givetvis rätt att delge sin åsikt, så även styrelsen.

Badpaviljongen
Styrelsen: "Denna styrelse har inget att göra med beslutet om bygget av badpaviljongen. Badpaviljongen ingår i gemensamhetsanläggning (ga) 6. Styrelsen ansvarar för underhåll och drift. Avgiften för nyckel täcker kostnaden för tillverkning av nyckeln (säkerhetsnyckel). Uthyrning till allmänheten Samfälligheten ska/kan inte bedriva affärsverksamhet.
Låsta tennisbanor”
Svar: OK, den sittande styrelsen (dock antagligen flera av de sittande styrelsemedlemmarna...) har inget att göra med beslutet om bygget av badpaviljongen. Men då styrelsen själva anser att de ”ansvarar för underhåll och drift” så ansvarar de därmed för att medlemmarna får tillgång till huset OCH att det används på ett fördelaktigt vis. Samfälligheten bedriver redan affärsverksamhet på flera områden, däribland genom att avverka skog på gemensamma marker och sälja det till Holmen med flera.

Vad ska vi i ärlighetens namn ha huset till? Har styrelsen besökt badplatsen i mitten av juli i år och uppmärksammat hur fruktansvärt trist det ser ut när huset står igenombommat med till och med låst altan när badgäster strosar omkring runt badet? Som boende i Uttervik skäms man att samfälligheten inte kan bättre. Utöver uthyrning kunde man bedriva en enklare cafeteria och sälja glass och svalkande drycker under varma dagar i juni-augusti. Om nu samfälligheten inte ska bedriva affärsverksamhet så kan man väl fråga någon företagare om de vill låna huset under ordnade former mot att man ersätts för alla utgifter och eventuellt bruksslitage.

Styrelsen ansvarar som de själva påstått i högsta grad för att huset används optimalt och klarar den sittande styrelsen inte av att hantera denna gemensamhetsanläggning så är styrelsen inte lämpad att driva området.

Tennisbanorna
Styrelsen: ”På tennisbanorna spelas tennis. Låsta grindar beror på att banorna under den öppna tiden användes till annat än tennis. Avgiften för nyckel är 200 kr som täcker samfällighetens kostnader.”
Svar: Det är lustigt att styrelsen svarar med att nyckelkostnaden är det dubbla av vad vårt brev sade, som om det var något positivt. Dessa pengar borde med råge vara avbetalad via årsavgiften.

På tennisbanorna spelas det i alla fall definitivt inte basket. För styrelsen har sett till att sätta upp ETT basketmål på den vänstra banan, sett från Segelhultsvägen. Oss veterligen spelar man basket med TVÅ basketmål. Hade det varit för vilt för styrelsen att montera två basketmål? Vart går pengarna?

Farthinder
Styrelsen: Styrelsen har beslutat att placera ut farthinder. Detta efter starkt önskemål av fastighetsägare. Vill någon ha en annan ordning går det bra att lämna in en motion om detta till stämman. Styrelsen ansvarar för underhåll och drift av vägarna. För detta finns en långsiktig plan.
Ja att styrelsen själva beslutat att driva farthinderfrågan, det har vi begripit. Men ”efter starkt önskemål” från HUR många fastighetsägare? 10? 5? 3? Att vi vill ha en annan ”ordning” är väl ganska uppenbart. Vi vill att styrelsen ska agera efter en majoritet av fastighetsägarnas åsikter, inte efter enstaka fastighetsägares klagomål som råkar skrika högst. Denna långsiktiga plan för underhåll av vägarna verkar för övrigt väldigt överdriven och är något som också måste ses över för att fastighetsägarna ska slippa onödiga kostnader.

Avverkning
Styrelsen: De områden som utgör allmän plats enligt Lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggning (ga) ska vårdas. Fällhögarna vid badplatsen är ett resultat av denna vård. Beträffande popplarna vid lekplatsen Segelhultsvägen: Vid säkerhetsbesiktning av lekplatsen påpekades att popplarnas rotsystem utgör en fara för barn. Rötterna sticker upp. Av säkerhetsskäl ska popplarna tas bort. Större avverkningar nära Uttervik har gjorts på mark som inte ägs av samfälligheten.
Svar: Ja givetvis ska de allmänna områdena tas om hand. Men sedan är det frågan hur mycket de måste tas ”om hand” innan det går överstyr och blir till överdrift, vilket det enligt vår åsikt gjort för längesedan.

Den som vill ha kontrast till hur det ser ut utanför Uttervik kan – med risk för att förstöra bilens underrede på överdrivna farthinder – åka rakt igenom Uttervik på Segelhultsvägen och ta till vänster ut mot Nävekvarn eller till höger ut mot Koppartorp. För så fort styrelsens – enligt dem hårt slitna (humbug) – asfalt tar slut så börjar plötsligt sladdad lummig väg med höga träd vid sidorna utan ens vägbeläggning. Det är ytterst märkligt att endast Uttervik måste hanteras så överdrivet som det gör, när andra närliggande områden tillämpar en betydligt lugnare takt.

Det är bra att styrelsen medger att de har ansvar för fällhögarna, eftersom det genom ett byte av styrelsen därmed skulle kunna ske en lugnande förändring där färre träd fälls – om det är vad medlemmarna anser det vill säga.

Popplarna är ett riktigt intressant kapitel. Vid besök hos de misshandlade popplarna 2016-07-15 så hittades inga rötter alls som stack upp. Tvärtom är det gräsmatta runt båda dessa stackars prydnadsträd. Vi anser att styrelsen inte är kompentent nog att bedöma situationen korrekt. Det finns inga rötter som barn kan snubbla på, däremot träd som skyddar barn mot starkt solljus.

Se gärna bilder nedan på de stackars popplarna och deras rotlöshet.
20160715_195745.jpg
20160715_195745.jpg (476.25 KiB) Visad 21318 gånger
20160715_195738.jpg
20160715_195738.jpg (440.93 KiB) Visad 21318 gånger
20160715_195731.jpg
20160715_195731.jpg (397.32 KiB) Visad 21318 gånger
20160715_195557.jpg
20160715_195557.jpg (398.7 KiB) Visad 21318 gånger
Styrelsen har goda förmågor att påverka närliggande fastighetsägare, även om de inte äger marken. Exempel på detta är skövlingen av den enligt dem ”fallfärdiga” anrika ladan vid badet där en av Utterviks äldre ladugårdsbyggnader med flera tillhörande hus har jämnats med marken och det antagligen utan rivningslov genom påtryckningar på fastighetsägaren från styrelsen.

Det vore dessutom önskvärt om det kunde redovisas EXAKT vilka fastigheter denna styrelse hanterar då det är högst oklart. Exempel på detta är vägen mot Kovik. När en boende för något år sedan frågade dåvarande ordföranden och styrelsemedlem om den bom som låg kastad ute i skogen på denna väg så slog båda ifrån sig med att det inte var samfällighetens väg.

Men i ett protokoll/meddelande från styrelsen för inte så längesedan (2015?) så stod det att styrelsen funderade på att åtgärda vägen då den blev översvämmad.

Det är alltså ytterst oklart vad denna samfällighet egentligen äger och styr över, vilket säkert uppskattas av den sittande enväldiga styrelsen men inte av de stackars medlemmarna.

Vatten
Styrelsen: Vattenbeslutet i gemensamhetsanläggningen (ga) är ”gammalt” och anpassat för ett rent sommarstugeområde utan pooler och annan vattenslukande utrustning. Enligt vattenpolicyn ska inte pooler fyllas med samfällighetens vatten. Vattnet räcker om alla hushållar med det under högsäsong. Det pågår ett arbete med att förbättra vattentillgången.
Svar: Att vattensystemet är gammalt och anpassat för ett sommarstugeområde håller vi med om och det är bra om styrelsen arbetar med att förbättra vattentillgången så att det går att fylla pooler, trädgårdsbevattna med mera. Så lös vattenproblemen, medlemmarna betalar dyrt för att detta ska lösas och ni har haft över 40 år på er.

Katter
Styrelsen: Hade SVEKATT svarat på styrelsens förfrågan om hjälp med katterna hade det inte blivit något ”ramaskri”. Det var absolut nödvändigt att vidta åtgärd beträffande de förvildade katterna. Särskilt ur djurskyddssynpunkt. Något som påpekades av Länsstyrelsen i styrelsens kontakter före beslut om åtgärd.
Svar: Det är ytterst tveksamt hur mycket efterforskning som gjordes av styrelsen innan de riktigt djurfientliga besluten togs men med tanke på hur SVEKATT reagerade då de fick veta om situationen känns det knappast troligt att de fick korrekt information eller ens någon alls.

Intrångsersättning
Styrelsen: Styrelsen har inte lovat medlemmarna 13 300 kr i ersättning. Rapporteringen till Skatteverket har gjorts enligt verkets instruktioner, som var felaktiga. Styrelsen har i brev till fastighetsägarna och på hemsidan informerat om ”allt” kring skatteeffekten av intrångsersättningen. Nettointäkten från staten är på ca 3 milj kr och går till samfälligheten.

Dessa medel kommer att användas för nödvändiga investeringar. Enskilda fastighetsägare är enligt skattereglerna skattskyldiga för sin andel av nettobeloppet som är 13 300 kr/fastighet. Ersättning för skattebeloppet på 13 300 kr har dragits av från årsavgiften såvida inte fastighetsägaren häftar i skuld till samfälligheten.
Svar: Vad sysslar denna styrelse med egentligen? Man tjänar pengar på en gemensam fastighet som man sedan stoppar i spargrisen istället för att direkt betala ut beloppet till medlemmarna och som grädde på moset så straffar man medlemmarna med extra skatt. Hela saken har skötts felaktigt från styrelsens sida och inte från verk och myndigheter. Några fler ”investeringar” behövs inte. Pengarna bör utbetalas till fastighetsägarna snarast.

Dra ner på tempot
Styrelsen: ”Styrelsen vet inte vad som avses med ”ett ettrigt trafikkontor i storstad”. Enligt lagen om samfälligheter ska det finnas en styrelse. Vi i styrelsen gör det vi ska enligt lagen och Lantmäteriets beslut om gemensamhetsanläggningarn(ga).”
Svar: Självklart begriper inte styrelsen vad som menas med den liknelsen då styrelsen verkar sakna självinsikt. Styrelsen har helt rätt i att det ska finnas en styrelse men ni gör inte det ni ska för ni gör för mycket. Att överdriva hör också till att inte göra vad man ska.

Om styrelsen fortfarande inte förstår så bör styrelsen i egenskap av några styrelsemedlemmar ta en bitter vandring i Uttervik och beskåda sex branta fartgupp i asfalt, här-ska-asfalteras-markeringar, igenlåsta tennisbanor, igenbommade badpaviljonger och tennishus, meterhöga fällhögar, släpkärror, sönderkarvade prydnadsträd och blåbandade stammar. Inget av detta pågår ens i ett vanligt villaområde som arbetar i normal takt. Ta det lugnt, medlemmarna betalar er minsta rörelse.

Ekonomi
Styrelsen: Lantmäteriet beslutar hur kostnaderna för respektive gemensamhetsanläggning (ga) ska fördelas mellan de fastigheter som ingår i samfälligheten. För att förhindra ”extraavgifter” har vi fonder som används då underhåll med höga kostnader ska utföras. Denna styrelse har aldrig beslutat om extra avgift. Styrelsen kan enligt lagen om samfälligheter aldrig besluta om en extra avgift. Det är stämman som beslutar om samtliga avgifter som en fastighetsägare är skyldig att betala.
Svar: Visst är det så. Men då det är stämman som beslutar så är det ni som beslutar om avgiftens storlek och även hur fonden skall brukas inom samfällighetens verksamhetsområden. Denna fond är överdrivet stor när avgiften är så pass hög som den är och ekonomin kunde optimeras. En samfällighet ska ha en fond men den ska också användas och i den här samfälligheten borde den användas betydligt mer. Ett första försiktigt steg vore att fråga samtliga medlemmar vilka som vill ha nycklar till tennisbanorna eller badpaviljongen. Sen vore det, som tidigare skrivits, bra om styrelsen slutade förbruka pengarna på onödigheter som att asfaltera om Segelhultsvägen. Återigen, ta vägen ut mot Nävekvarn eller Koppartorp och fundera sedan på hur sliten Segelhultsvägen egentligen är.

Hemsidan
Styrelsen: Hemsidan är styrelsens och Utterviksföreningars forum för information. Det är inget diskussionsforum. Lagen om samfälligheter reglerar hur beslut ska fattas. Beslutsforum är styrelsen eller stämman. Bästa sättet att påverka verksamheten, förutom via motioner och deltagande i stämman, är att delta i styrelsearbetet och gemensamma aktiviteter.
Svar: Hemsidan är inget forum i skrivande stund. Det är en envägskanal där man kan hitta den information styrelsen väljer att publicera och det dessutom på en tämligen låg informationsteknisk nivå (röda varningsrutor på varenda sida och menyer som man med musen tappar taget om). Ett (diskussions)forum är en plats där medlemmarna kan diskutera och komma med information. Lagen är inget vi invänder mot, däremot hur styrelsens ytterst bristfälliga lyssnande på medlemmarna och framförallt den helt klart bristande förmågan att skapa sig en uppfattning om vad majoriteten anser. Bara för att en medlem anser en sak behöver det inte betyda att alla medlemmar tycker samma.

Vi motsätter oss inte traditionella sättet att påverka styrelsen men anser att ett diskussionsforum är ett bra komplement att pröva då många fastighetsägare ofta inte har möjlighet att vara på plats då detta är ett sommarstugeområde och många medlemmar har permanentboendet på annan ort. Utöver beslutsfattande – eller som underlag/förslag till beslut – ökar diskussionsforumet till låg kostnad gemenskapen i området. Om nu styrelsen inte anser att ett diskussionsforum ingår i samfällighetens uppgifter så gör inte hemsidan det heller.

Att ha ett diskussionsforum i en samfällighet är ingen ovanlighet, sök på ”diskussionsforum samfällighet” på Google. Här är ett bra exempel från vägföreningen Bränntorp i norra Östergötland: http://branntorp.se/forum/

Sammanfattande ord

Avslutningsvis måste vi säga att styrelsens svar var precis vad vi förväntade oss. Ett självinsiktslöst bemötande där man bara bevisade att man agerar självsvåldigt enligt egna åsikter och inte för medlemmarnas bästa. Den styrelse vi vill ha tackar för kritiken och lovar bättring vilket inte den sittande styrelsen gör som enbart slår ifrån sig vilket är fatalt att ha i en förening som har genom fastighetsägandet tvingande medlemskap. Man ska i allra högsta grad vara till freds med en sådan styrelse och anse att de gör gott för den enskilde fastighetsägaren och närområdet kring fastigheten.

Styrelsen bör ta och se sig själva i ansiktet och ta en rejäl funderare över vad den håller på med, varför den sitter och för vem den tar besluten. Lite frågor styrelsen bör ställa sig själva som hjärngympa:

Tar styrelsen beslut för styrelsens egen skull eller för medlemmarnas allra bästa?
Är målet med fonden att samla stora summor på hög eller för att täcka för oförutsedda utgifter samt betala underhåll och förbättring av området?

Andra frågor och funderingar

De punkter vi tog upp i vårt utskick var enbart ett axplock av allt man kan diskutera här i Uttervik. Andra punkter som bör funderas över är:

Hur sköts områdets stigar – bör de gås igenom, rensas från sten och kanske till och med varsamt grusläggas? Promenera i skogen är bra för hälsan, så ska vi ha fler stigar? Kanske:
- En ny stig Morkullevägen-Talgoxevägen?
- En ny stig Blåmesvägen-Trädsångarevägen (mot Rävstugan)?

Finns det någon som vill bedriva kiosk i badpaviljongen sommartid? Om nu styrelsen, i sann Systembolaget-anda, inte vill vara vinstdrivande finns det säkert någon mindre egen företagare som under sommarmånaderna vill nyttja huset för cafeteria.

Vilka utöver styrelsemedlemmar i direkt samfällighetsuppdrag får nyttja samfällighetens släpkärra och gräsklippare? Det är då inte alla medlemmar, den saken är klar.

Vad finns egentligen i det gamla tennishuset utöver – gissningsvis – gräsklippare? Kan medlemmarna tvaga av sig därinne efter en välbetald tennismatch?

Om det inte är en dusch och det spelas mer boule än tennis, varför finns det då ingen dörr in i tennishuset på den sidan där boule-banan har sitt regntak?

Finns det någon ljussensor för gatubelysningen i båthamnen? Den verkar gå 24 timmar om dygnet med undantag för vintertid.

Med mera...
gove
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 19 aug 2016, 11:42
Connection: Property owner in Uttervik
Street in Uttervik: Koltrastvägen

Re: Kommentarer till styrelsens svar på "Trött på styrelsen – ska vi byta?"

Inläggav gove » tis 30 aug 2016, 23:14

Det är direkt fel att påstå att styrelsen inte vill ha åsikter från boende. Det är precis tvärtom. Förutom det som regleras i stadgarna så är alla medlemmar att komma till styrelsens möte och diskutera angelägna frågor. Medlemmar som direkt vänder sig till styrelsen med en fråga får en direkt inbjudan att komma och diskutera frågan. Men vissa väljer att tacka nej eller avstå från att svara på inbjudan. Det senare är dock ytterst ovanligt.

Beträffande basketkorgarna så är de uppsatta efter de medlemmars önskemål som hört av sig och vill ha basketkorgar. De är till för att spela "streetbasket". Där spelar man bara mot en korg.

Ingen i styrelsen vill ha farthinder. Alla som deltar på stämmorna vet vilken massiv kritik som förs mot fortkörarna. Trots år av påpekanden om att respektera hastighetsgränserna så finns det ett fåtal som negligerar detta. Styrelsen har på flera stämmor fått uppdraget att begära ytterligare hastighetsbegränsningar. Några få (ytterst få) klagar över farthindren. Oftast är det personer som ses köra för fort.

Styrelsen har vänt sig till expertis beträffande lekplatserna för att få en säkerhetsbedömning. Träden vid lekplatsen har ytliggande rötter vilket inte är tillåtet med tanke på barns säkerhet. Att det inte syns rötter på bilderna här beror på att bilderna är tagna efter det att marken tillfälligtvis har åtgärdats för att undvika fallskador.

Hanteringen av intrångsersättningen har inte styrelsen bestämt. Det har föreningens stämmor gjort. Stämmornas beslut är överordnat styrelsen. Stämmobesluten har varit enhälliga och föregåtts av omfattande information och diskussion.

Enligt Lantmäteribeslut ska föreningens brunnar leverera 400 liter per fastighet och dygn. Pumparna levererar 500 liter per fastighet och dygn.
Användarvisningsbild
robert
Webbplatsadministratör
Inlägg: 32
Blev medlem: ons 13 jul 2016, 13:18
Ort: Nyköping
Connection: Living in Uttervik
Street in Uttervik: Koltrastvägen
Kontakt:

Re: Kommentarer till styrelsens svar på "Trött på styrelsen – ska vi byta?"

Inläggav robert » ons 31 aug 2016, 19:40

Välkommen till forumet, kul att få respons från någon som har koll. :)

Om jag förstår poppelfrågan rätt så är poppel en typ av träd som skjuter rejält mycket rotskott. Och det är alltså dessa "rötter" som anses utgöra en skaderisk?

Vi har bland annat päronträd som skjuter rejält med rotskott, dessa brukar vi klippa av med gräsklipparen - eller på senare tid omplantera med hyfsat resultat.

Poppel är ju prydnadsträd man köper i butik och dessa på lekplatsen lär ju ha 15-30 år på nacken.D e står ju planterade i linje också - ingen självskapad placering? Gissar på att medlemmarna fått bekosta inköpet för flera år sedan? Varför inköper man prydnadsträd om de bara ska sågas ner - det verkar vara ett gammalt felköp i grunden, eller? Nog för att det inte är sittande styrelsen som gjort detta, men något förklaring borde väl finnas till att de står där?

Sen om man sågar ner dem så finns risk att rotsystemet skjuter skott allt vildare. Se detta från Odla-forumet om popplar: http://forum.odla.nu/index.php?showtopic=111954

Tänker på kommentaren "De skickar mycket mer rotskott när de kapas ner, men de skickar även annars." bland annat.

Borde man inte kunna göra en "rotspärr" i marken istället för att sätta sågen/pluggen i dem?
Se detta: https://www.byggahus.se/tomt/154193-rtt ... ur-ta-bort

"Det går att göra en rotspärr vid tomtgräns, med exempelvis termisk markduk eller asfaltspapp." skriver man där.

Träden skadar ju inte enbart lekparksbesökarna, de skyddar ju mot stark sol, regn med mera, samt är vackra att ha i området. Det kommer bli väldigt tomt på platsen om ni genomför borttagningen. Ska ni plantera något nytt man kan äta av istället, äppelträd? Körsbär? Eller ska det bara vara tomt?
gove
Inlägg: 7
Blev medlem: fre 19 aug 2016, 11:42
Connection: Property owner in Uttervik
Street in Uttervik: Koltrastvägen

Re: Kommentarer till styrelsens svar på "Trött på styrelsen – ska vi byta?"

Inläggav gove » lör 03 sep 2016, 00:31

Det är helt rätt slutsats att popplar skjuter kraftiga rotskott och därför utgör en fara för barn som leker på lekplatsen. Popplarna har ringbarkats för att de ska dö. Då hindras återväxten av nya rotskott. Därefter ska de tas ner. De EU-regler som gäller innebär att lekplatsen inte är godkänd. Man kan tycka vad man vill om det. Men om ett barn skadar sig så har föreningen ansvaret och försäkringarna gäller inte. Det blir dyrt frö föreningen. Ett alternativ vore att skrota lekplatsen. Det blir billigt. Personligen gillar jag tanken att barn kan leka i en säker och trygg miljö. Om det innebär att några trän får stryka på foten så är det lätt att leva med. Alla andra alternativ är dyrare, om barnen ska ha en säker lekplats. Barn är mer värdefulla än popplar, enligt min mening. Varför popplarna står där vet jag inte. Men man kan anta, att om de planterades där för några decennier sedan, planterades de utan att nuvarande regler för lekplatser gällde vid den tidpunkten.

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 1 och 0 gäst